2010-03-03

fortfarande

så är Curry familjens nyaste tillskott, och kräver dessvärre, som sej bör, all uppmärksamhet och omvårdnad från sina föräldrar. Vi får väl se hur den stundande rangordningen kommer påverka hans psykiska välbefinnande. I värsta fall får Jonas bära runt på Curry i samma utsträckning som jag bär runt på Puppan, och tvärtom. Tror dock att vi utesluter honom från aktiviteten amning. Han har redan försökt på Jonas och det slutade inte som det skulle. Eller så vare precis det det gjorde.

Förresten. Puppans nerräkningsbubbla har fått spatt å räknar bakåt. De antal dagar som nu syns är så många dagar vi gått över tiden. Kan ju också va roligt å veta, kanske :)

Inga kommentarer: